อาหารเสริมพืช YIO NANO 4.0
อาหารเสริมพืชแคปซูลนาโน นวัตกรรมใหม่ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต มีคุณสมบัติเป็นด่างสามารถละลายน้ำได้แลกประจุได้สามารถดูดซับแร่ธาตุได้ดี มีคุณสมบัติเป็นสารดีแลต ผสมน้ำราดโคนต้นจะช่วยปรับสภาพดินเหนียวให้คลายตัวออก ในดินทรายจะช่วยอุ้มน้ำ ทำให้โครงสร้างของดินแข็งแรง ทนทาน ช่วยให้ดินโปร่ง ร่วนทรุย น้ำและอากาศถ่ายแทสะดวกรากพืชแผ่ขยายได้ง่าย รักษาความเป็นกรดด่างไม่ให้เปลี่ยนแปลงเร็ว
ส่วนประกอบ
สารประกอบอินทรีย์ที่เกิดจากโมเลกุลของสารหลายชนิดรวมกัน ฮิวมิค แอซิด ไม่น้อยกว่า 50% โพแทสเซียมไม่น้อยกว่า 8% เป็นสารผสมเข้มข้นของสารประกอบคาร์โบไฮเดรตหลายชนิด กับธาตุอาหารเสริมในรูปแบบของสารดีแลตเมื่อใช่ร่วมกับนาโนพลัสจะช่วยเพิ่มสภาพการดูดซึมได้ดีขึ้น ช่วยเพิ่มแป้งและน้ำตาลในพืชได้โดยตรง ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี สมบูรณ์ แข็งแรง